Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác bị thu hồi trong trường hợp nào

Ngày hỏi:07/01/2022

Cho hỏi các trường hợp nào doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài bị thu hồi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Trường hợp nào bị thu hồi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác?

Căn cứ Điều 31 Nghị định 121/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 12/02/2022) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu hồi Giấy phép của doanh nghiệp trong những trường hợp sau đây:

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có thông tin gian lận để có đủ điều kiện được cấp Giấy phép.

- Doanh nghiệp không triển khai hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép, trừ các trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc do các nguyên nhân khách quan khác.

- Doanh nghiệp bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

- Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính từ 03 lần trở lên đối với hành vi vi phạm hành chính về quản lý ngoại hối.

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong quản lý nhà nước về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng?

Căn cứ Khoản 4 Điều 39 Nghị định này có quy định về trách nhiệm nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong quản lý nhà nước về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

- Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, chuyển đổi và thu hồi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại Nghị định này;

- Thực hiện quản lý hoạt động thu, sử dụng ngoại tệ của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xem xét, có ý kiến đối với việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định này;

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong việc quản lý, giám sát đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin