Cấp lại Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Ngày hỏi:07/01/2022

Trường hợp nào phải thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, thực hiện như thế nào? Mong được anh/chị hướng dẫn

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Các trường hợp phải cấp lại giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 30 Nghị định 121/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 12/02/2022) doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Giấy phép bị mất, thất lạc, hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do các nguyên nhân khách quan khác;

- Doanh nghiệp sau khi tổ chức lại (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép.

Hồ sơ cấp lại giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều này hồ sơ cấp lại Giấy phép bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cấp lại (đối với trường hợp doanh nghiệp sau khi tổ chức lại).

Trình tự, thủ tục thực hiện giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác

- Thủ tục gửi hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định này;

- Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định này;

- Thời hạn của Giấy phép được cấp lại là thời hạn còn lại của Giấy phép đã cấp tại thời điểm gần nhất;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi được cấp lại Giấy phép (đối với trường hợp doanh nghiệp sau khi tổ chức lại), doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy phép đã được cấp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Kinh doanh trò chơi điện tử "