Người chơi tại điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Ngày hỏi:05/01/2022

Theo quy định mới của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Cho hỏi người chơi tại điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có quyền và nghĩa vụ như thế nào theo quy định mới nhất?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 10 Nghị định 121/2021/NĐ-CP có quy định về quyền và nghĩa vụ của người chơi tại điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

Người chơi có các quyền sau

- Được doanh nghiệp xác nhận và trả thưởng đầy đủ khi trúng thưởng;

- Được nhận tiền trả thưởng và chuyển hoặc mang tiền trả thưởng bằng ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định về quản lý ngoại hối của pháp luật Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Được yêu cầu doanh nghiệp giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng;

- Được quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với doanh nghiệp về kết quả trả thưởng; tố cáo các hành vi gian lận, vi phạm quy định của Nghị định này và quy định pháp luật;

- Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định trong Thể lệ trò chơi do doanh nghiệp công bố.

Người chơi có các nghĩa vụ sau

- Phải mang theo các giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng được phép chơi quy định tại Điều 9 của Nghị định này;

- Có trách nhiệm tuân thủ Thể lệ trò chơi, nội quy, quy định quản lý nội bộ có liên quan của doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Không được sử dụng kết quả của các trò chơi điện tử có thưởng tại Điểm kinh doanh để cá cược trực tiếp với nhau;

- Không được gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại Điểm kinh doanh;

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Kinh doanh trò chơi điện tử "