Có được đặt cọc bằng vàng khi mua đất hay không?

Ngày hỏi:04/01/2022

Có được đặt cọc bằng vàng khi mua đất hay không? Những quy định về đặt cọc theo luật hiện hành? Đặt cọc mua đất có bắt buộc phải lập thành văn bản? Tôi hiện muốn mua một khu đất của hộ gia đình tại Đồng Nai, tôi muốn đặt cọc bằng vàng có được không và khi đặt cọc có phải lập bằng văn bản không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Có được đặt cọc bằng vàng khi mua đất không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 328 Bộ luật dân sự 2015 quy định về đặt cọc như sau:

Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Như vậy, có thể thấy vàng đương nhiên được là một trong các tài sản để dùng đặt cọc hợp pháp.

Những quy định về đặt cọc theo luật hiện hành? 

Căn cứ Điều 328 Bộ luật trên quy định về đặt cọc như sau:

1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Đặt cọc mua đất có bắt buộc phải lập thành văn bản?

Căn cứ Điều 328 Bộ luật dân sự 2015 đã nêu trên thì: việc đặt cọc là một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, chỉ cần đảm bảo đúng mục đích, ngoài ra không đòi hỏi đáp ứng về điều kiện hình thức xác lập. Do đó, việc ký kết hợp đồng đặt cọc được lập thành văn bản hay không là do hai bên thỏa thuận.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin