Miễn đào tạo nghề công chứng có phải học lớp bồi dưỡng nghề công chứng không? Hồ sơ đăng ký gồm những gì?

Ngày hỏi:03/01/2022

Miễn đào tạo nghề công chứng có phải học lớp bồi dưỡng nghề không? Hồ sơ đăng ký gồm những gì? Tôi tên Lâm năm nay 30 tuổi, tôi là luật sư hành nghề được vài năm. Tôi muốn hỏi là khi được miễn đào tạo nghề công chứng thì có được miễn học lớp bồi dưỡng nghề không? nếu không thì hồ sơ đăng ký gồm gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Được miễn đào tạo có phải học lớp bồi dưỡng nghề công chứng không?

Căn cứ Điều 10 Luật Công chứng 2014 quy định về việc miễn đào tạo nghề công chứng như sau:

- Những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

+ Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

+ Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

+ Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

+ Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

- Người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều này phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Thời gian bồi dưỡng nghề công chứng là 03 tháng.

Người hoàn thành khóa bồi dưỡng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

- Bộ Tư pháp quy định chi tiết về khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, theo quy định hiện hành để thuộc đối tượng được miễn đào tạo nghề công chứng thì bạn phải là luật sư và có ít nhất 05 năm hành nghề.

Hồ sơ đăng khi khóa bồi dưỡng nghề công chứng

Hồ sơ đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng được quy định tại Điều 9 Thông tư 01/2021/TT-BTP nhu sau:

- Người được miễn đào tạo nghề công chứng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Công chứng nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng đến Học viện Tư pháp. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Giấy đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng (Mẫu TP-CC-02);

+ Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này.

- Học viện Tư pháp tiếp nhận hồ sơ đăng ký và thông báo danh sách người đủ điều kiện tham gia khóa bồi dưỡng chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai giảng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Theo đó, đối chiếu với trường hợp mà bạn đề cập thì người được miễn đào tạo nghề công chứng vẫn phải tham gia khóa học bồi dưỡng nghề và hồ sơ đăng ký được quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Bồi dưỡng "