Có được công chứng di chúc cho mẹ nuôi của vợ?

Ngày hỏi:03/01/2022

Công chứng di chúc cho mẹ nuôi của vợ có được? Tôi tên Quân năm nay 28 tuổi. Chồng của con nuôi tôi là công chứng viên hiện tôi đang định làm di chúc. Tôi muốn hỏi là mình có thể công chứng di chúc tại văn phòng công chứng của chồng của con nuôi được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 7 Luật Công chứng 2014 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

- Nghiêm cấm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các hành vi sau đây:

+ Tiết lộ thông tin về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; sử dụng thông tin về nội dung công chứng để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

+ Thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; xúi giục, tạo điều kiện cho người tham gia hợp đồng, giao dịch thực hiện giao dịch giả tạo hoặc hành vi gian dối khác;

+ Công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch có liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;

Bên cạnh đó tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về Hành vi vi phạm quy định hoạt động hành nghề công chứng.

Cụ thể, Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản;

+ Công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ, chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; anh, chị, em ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;

...

Bên cạnh đó tại Khoản 9 Điều 15 Nghị định này cũng quy định về biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi đó như sau:

- Buộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan về hành vi vi phạm quy định tại các điểm m và q khoản 3, các điểm a, b, d, đ, e, g, p và q khoản 4, khoản 5, các điểm b và c khoản 6 Điều này.

Như vậy, theo quy định hiện hành đối chiếu với trường hợp mà bạn đề cập thì hành vi công chứng hợp đồng liên quan đến lợi ích của bản thân và người thân thích là hành vi bị nghiêm cấm.

Trong trường hợp bạn nếu, chồng của con nuôi công chứng di chúc cho bạn, thì có thể bị phạt từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng và phải thông báo cho cơ quan tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan về hành vi vi phạm.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin