Có đình chỉ giải quyết tố cáo khi người tố cáo chết?

Ngày hỏi:03/01/2022

Bố tôi có tố cáo hành vi vi phạm của một cán bộ, tuy nhiên bố tôi không may bị tai nạn có nguy cơ tử vong, tôi muốn hỏi nếu không may bố tôi mất thì việc giải quyết tố cáo có bị đình chỉ hay không và thời hạn giải quyết tố cáo tối đa là bao lâu?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

1. Thời hạn giải quyết tố cáo tối đa là bao lâu?

Căn cứ Điều 30 Luật Tố cáo 2018 có quy định về thời hạn giải quyết tố cáo như sau:

- Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo.

- Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày.

- Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

- Người giải quyết tố cáo quyết định bằng văn bản việc gia hạn giải quyết tố cáo và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, theo quy định như trên thời hạn tối đa để giải quyết tố cáo là không quá 90 ngày trong trường hợp vụ việc đặc biệt phức tạp.

2. Người tố cáo chết thì có đình chỉ giải quyết tố cáo?

Căn cứ Khoản 3 Điều 34 Luật này có quy định người giải quyết tố cáo ra quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi có một trong các căn cứ sau đây:

- Người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này;

- Người bị tố cáo là cá nhân chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo;

- Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Theo đó, người tố cáo chết không thuộc vào các trường hợp đình chỉ giải quyết tố cáo. Cho nên mặc dù bố bạn có không may qua đời thì việc tố cáo của bố bạn vẫn được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin