Có thể yêu cầu nhà đầu tư chi trả tiền thuê nhà trong thời gian cải tạo lại chung cư hay không?

Ngày hỏi:03/01/2022

Có thể yêu cầu nhà đầu tư chi trả tiền thuê nhà trong thời gian cải tạo lại chung cư không? Tôi có nhà tại một khu chung cư. Sắp tới chưng cư sẽ thực hiện cải tạo lại, nên tôi sẽ ra ngoài thuê nhà trong một thời gian. Vậy tôi có thể yêu cầu bên nhà đầu tư thực hiện việc chi trả toàn bộ số tiền thuê nhà cho tôi trong khoảng thời gian cải tạo trên hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ vào Điều 23 Nghị định 69/2021/NĐ-CP quy định về phương án bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư như sau:

Việc bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được xác định rõ trong phương án bồi thường theo quy định sau đây:

- Trường hợp chủ sở hữu tự lo chỗ ở thì chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí thuê nhà ở và các chi phí khác (nếu có) trong thời gian thực hiện dự án theo phương án bồi thường đã được phê duyệt.

- Trường hợp chủ sở hữu không thể tự lo chỗ ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư để bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu theo các hình thức: mua nhà ở thương mại hoặc sử dụng quỹ nhà tái định cư hoặc đầu tư xây dựng quỹ nhà bằng nguồn vốn từ ngân sách hoặc từ Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển nhà ở của địa phương (nếu có) để bố trí chỗ ở tạm thời.

- Trường hợp đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời hoặc thanh toán tiền cho người sử dụng tự lo chỗ ở trong thời gian thực hiện dự án theo quy định pháp luật nhà ở.

- Việc bố trí chỗ ở tạm thời phải bảo đảm thuận tiện cho sinh hoạt của các chủ sở hữu, người sử dụng; trường hợp đầu tư xây dựng quỹ nhà để bố trí chỗ ở tạm thời thì phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nhà ở; trường hợp nhà ở bố trí tạm thời thuộc diện được bán và chủ sở hữu đang ở nhà ở tạm thời có nhu cầu mua thì thực hiện bán nhà ở này cho các chủ sở hữu thay cho việc tái định cư; giá bán nhà ở này và việc thanh toán tiền chênh lệch (nếu có) được xác định như đối với trường hợp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nêu trong phương án bồi thường.

Như vậy, theo quy định trên thì chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí thuê nhà ở cho chủ sở hữu, người sử dụng chung cư. Nhưng sẽ chỉ thực hiện việc chi trả theo phương án bồi thường đã được công bố. Vì vậy, bạn nên xem lại phương án bồi thường để thuê nhà một cách hợp lý để có thể nhận tiền chi trả thuê nhà từ chủ đầu tư.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin