Có được lưu thông xe máy mới mua chưa gắn biển số xe không?

Ngày hỏi:03/01/2022

Có được lưu thông xe máy chưa gắn biển số xe không? Khi nào thì xe máy mới mua có thể lưu thông? Em tên Trâm năm nay 19 tuổi. Sắp đến em sẽ mua một xe máy để tiện cho việc đi học. Em muốn hỏi là liệu xe chưa có biển số hoặc có biển số "đang xin số xe" có thể lưu thông không? Có trường hợp nào được lưu thông không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Xe chưa có biển số có thể lưu thông?

Căn cứ Điều 12 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về xe phải đăng ký tạm thời như sau:

- Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông; xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao;

- Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức;

- Xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam;

- Xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì xe mới mua chưa được cấp biển số sẽ không được lưu thông. Trong trường hợp muốn lưu thông phải thực hiện việc đăng ký biển số xe tạm thời.

Hồ sơ đăng ký xe lưu thông tạm thời

Ngoài ra tại Điều 13 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về hồ sơ đăng ký xe tạm thời như sau:

- Xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam:

+ Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này);

+ Bản sao hóa đơn bán hàng theo quy định hoặc phiếu xuất kho.

- Xe nhập khẩu; tạm nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnh:

+ Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này);

+ Bản sao Tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu hoặc bản kê khai chi tiết nhập khẩu xe. Đối với xe đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, thủ tục đăng ký, cấp biển số tạm thời giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

- Xe được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam để phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe nước ngoài vào du lịch tại Việt Nam và xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc danh sách xe được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị đăng ký.

- Xe ô tô của người nước ngoài, đăng ký ở nước ngoài tay lái bên phải (tay lái nghịch), tay lái bên trái tham gia giao thông theo hình thức Canavan được phép tham gia giao thông theo quy định của pháp luật:

+ Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này);

+ Văn bản cho phép tham gia giao thông tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin