Xử phạt thế nào khi trợ giúp pháp lý đòi thêm tiền từ khách hàng?

Ngày hỏi:31/12/2021

Đòi thêm tiền từ khách hàng trợ giúp viên pháp lý sẽ bị xử phạt thế nào? Tôi tên Huệ 40 tuổi. Tôi có tìm đến anh Hùng để trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên khi làm hợp đồng xong thì anh Hùng lại đòi thêm tiền từ tôi nói là tiền cà phê vì vấn đề pháp lý của tôi phức tạp. Tuy nhiên số tiền này trong hợp đồng tôi và anh Hùng không hề có. Tôi muốn hỏi là hành vi này của anh Hùng sẽ bị xử phạt thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 52 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm quy định về người thực hiện trợ giúp pháp lý như sau:

...

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Sử dụng thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý của người khác để trục lợi;

+ Cho người khác sử dụng thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý để trục lợi;

+ Lợi dụng danh nghĩa người thực hiện trợ giúp pháp lý để trục lợi, gây mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý; sách nhiễu người được trợ giúp pháp lý;

...

- Hình thức xử phạt bổ sung:

+ Tước quyền sử dụng thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3, các điểm a, b và c khoản 4 Điều này;

+ Tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

...

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3, điểm d khoản 4 Điều này.

Như vậy, theo quy định hiện hành đối chiếu với trường hợp bạn đề cập thì hành vi của anh Hùng là hành vi bị nghiêm cấm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng áp dụng đối với cá nhân.

Ngoài ra sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý từ 01 tháng đến 03 tháng. Ngoài ra sẽ bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin