Một công chứng viên hưỡng dẫn nhiều người tập sự nghề công chứng có được không?

Ngày hỏi:31/12/2021

Tôi muốn tìm hiểu một công chứng viên hướng dẫn tối đa bao nhiêu người tập sự hành nghề công chứng, công chứng viên hướng dẫn nhiều người tập sự có bị xử phạt không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Công chứng viên được hướng dẫn tối đa bao nhiêu người tập sự hành nghề công chứng

Căn cứ Khoản 3 Điều 11 Luật Công chứng 2014 có quy định như sau:

- Tổ chức hành nghề công chứng phân công công chứng viên hướng dẫn người tập sự.

- Công chứng viên hướng dẫn tập sự phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm hành nghề công chứng. Công chứng viên bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề công chứng thì sau 12 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định kỷ luật, quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới được hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng. Tại cùng một thời điểm, một công chứng viên không được hướng dẫn nhiều hơn hai người tập sự.

- Công chứng viên hướng dẫn tập sự phải hướng dẫn và chịu trách nhiệm về các công việc do người tập sự thực hiện quy định tại khoản 4 Điều này.

Theo quy định như trên một công chứng viên chỉ được hướng dẫn tối đa 02 người tập sự hành nghề công chứng tại cùng một thời điểm.

2. Công chứng viên hướng dẫn nhiều hơn hai người tập sự hành nghề công chứng tại cùng một thời điểm bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ Khoản 2 Điều 15 Nghị định 82/2020/NĐ-CP có quy định hành vi vi phạm quy định hoạt động hành nghề công chứng như sau:

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Hướng dẫn nhiều hơn 02 người tập sự tại cùng một thời điểm;

- Hướng dẫn tập sự khi không đủ điều kiện theo quy định;

- Không thực hiện đúng các nghĩa vụ của người hướng dẫn tập sự theo quy định;

- Công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp không có phiếu yêu cầu công chứng;

- Công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp thành phần hồ sơ có giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung;

- Từ chối hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng không có lý do chính đáng.

Như vậy, theo quy định như trên công chứng viên hướng nhiền hơn 02 người tập sự hành nghề công chứng tại cùng một thời điểm có thể bị xử phạt với mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin