Có được hưởng nguyên lương khi nghỉ để tái hôn?

Ngày hỏi:31/12/2021

Xin hỏi là, tái hôn có được nghỉ phép ngày cưới hưởng nguyên lương không? Tôi tên Đào năm nay 30 tuổi tôi từng kết hôn một lần và vì không hạnh phúc nên đã ly hôn và hiện sắp kết hôn lần hai. Tôi muốn hỏi đối với lần này tôi có còn được hưởng nghỉ để kết hôn được không? Nếu không tôi có thể dùng phép năm của mình để nghỉ không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương như sau:

- Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

+ Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

+ Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

- Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

- Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Như vậy theo quy định hiện hành không có quy định về việc giới hạn số lần bạn được nghỉ hưởng nguyên lương do kết hôn. Đối chiếu với trường hợp mà bạn đề cập thì bạn hoàn toàn có thể được nghỉ kết hôn. Đây được xem là nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương, nhưng bạn phải thông báo với người sử dụng lao động. Ngoài ra, trong trường hợp bạn muốn nghỉ thêm, bạn có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không lương hoặc dùng phép năm.

Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về ngày nghỉ hằng năm như sau:

- Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

+ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

+ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin