Đi nghĩa vụ mà chưa có bằng THPT liệu có được đăng ký học sĩ quan dự bị hay không?

Ngày hỏi:29/12/2021

Em đang đi nghĩa vụ quân sự, mà hồi trước em mới học tới lớp 11 thì đã nghỉ. Em nghe nói đơn vị của em có thể thiếu chỉ tiêu đào tạo sỹ quan dự bị. Giờ em được đăng ký đào tạo sỹ quan dự bị thì có được hay không ạ? Nếu được thì hồ sơ đăng ký thế nào ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đi nghĩa vụ mà chưa có bằng THPT có được đăng ký học sĩ quan dự bị không?

Căn cứ Điều 4 Nghị định 78/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị như sau:

- Đối tượng tuyển chọn

+ Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ;

+ Hạ sĩ quan dự bị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân tốt nghiệp đại học trở lên;

+ Sinh viên khi tốt nghiệp đại học.

- Tiêu chuẩn tuyển chọn

+ Tiêu chuẩn chung

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này có lịch sử chính trị của gia đình và bản thân rõ ràng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; có trình độ, kiến thức chuyên môn, học vấn, tuổi đời phù hợp với từng đối tượng; sức khỏe từ loại 01 đến loại 03 theo quy định tuyển chọn sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

+ Tiêu chuẩn cụ thể

Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ, hạ sĩ quan dự bị đã giữ chức phó trung đội trưởng hoặc cán bộ tiểu đội và tương đương; tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, nếu thiếu, tuyển chọn đến tốt nghiệp trung học cơ sở, với người dân tộc thiểu số tuyển chọn trình độ học vấn lớp 7 trở lên; tuổi đời đối với quân nhân chuyên nghiệp không quá 35, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ và hạ sĩ quan dự bị không quá 30;

Cán bộ, công chức, viên chức tuổi đời không quá 35; riêng đào tạo sĩ quan dự bị ngành y, dược, tuổi đời không quá 40; đào tạo sĩ quan dự bị chính trị phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

Công dân tốt nghiệp đại học trở lên, tuổi đời không quá 35; sinh viên khi tốt nghiệp đại học, tuổi đời không quá 30.

Theo quy định thì tiêu chuẩn đào tạo sỹ quan dự bị thì phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, nếu thiếu, tuyển chọn đến tốt nghiệp trung học cơ sở, với người dân tộc thiểu số tuyển chọn trình độ học vấn lớp 7 trở lên.

Trường hợp bạn đang đi nghĩa vụ quân sự, và hiện là quân nhân chuyên nghiệp hoặc hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ, khi đơn vị bạn thiếu chỉ tiêu đào tạo thì với việc học hết lớp 11 thì đủ tiêu chuẩn. Và sẽ có thể được đăng ký đào tạo sỹ quan dự bị.

Hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị

Hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định này như sau:

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi lao động, học tập, làm việc (đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, công dân tốt nghiệp đại học trở lên, sinh viên khi tốt nghiệp đại học và hạ sĩ quan dự bị); hồ sơ quân nhân (đối tượng là quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ);

- Bản thẩm tra xác minh lý lịch;

- Phiếu (giấy) khám sức khỏe;

- Bản sao chụp các văn bằng, chứng chỉ, bản công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin