Người lao động cần có điều kiện gì thì mới được đăng ký trực tuyến hợp đồng lao động giao kết sau khi xuất cảnh?

Ngày hỏi:28/12/2021

Cho tôi hỏi, người lao động cần có điều kiện gì thì mới được đăng ký trực tuyến hợp đồng lao động giao kết sau khi xuất cảnh? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điều kiện của người lao động để được đăng ký trực tuyến hợp đồng lao động giao kết sau khi xuất cảnh

Căn cứ theo Điều 37 Nghị định 112/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về điều kiện của người lao động để được đăng ký trực tuyến hợp đồng lao động giao kết sau khi xuất cảnh như sau:

- Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Có hợp đồng lao động hợp pháp.

- Cư trú hợp pháp ở nước sở tại trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động.

Thủ tục đăng ký trực tuyến hợp đồng lao động sau khi xuất cảnh 

Thủ tục đăng ký trực tuyến hợp đồng lao động sau khi xuất cảnh đucợ quy định tại Điều 38 Nghị định này như sau:

- Người lao động thực hiện việc đăng ký trực tuyến hợp đồng lao động tại Cổng thông tin điện tử (www.dolab.gov.vn) theo Mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; tải văn bản điện tử của hợp đồng lao động, trang hộ chiếu có thông tin cá nhân và chữ ký, giấy phép cư trú hoặc giấy tờ khác chứng minh việc cư trú hợp pháp của người lao động ở nước sở tại trong thời gian thực hiện hợp đồng.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký hợp đồng trực tuyến, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời việc tiếp nhận đăng ký hợp đồng trực tuyến, đồng thời thông báo cho Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước sở tại. Trường hợp không chấp thuận đăng ký hợp đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải nêu rõ lý do.

- Sau khi nhận được thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấp thuận đăng ký hợp đồng, người lao động thực hiện đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Quỹ.

Trân trọng!

 

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin