Việc hoàn trả ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài thực hiện theo thủ tục như nào?

Ngày hỏi:28/12/2021

Cho tôi hỏi, việc hoàn trả ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài thực hiện theo thủ tục như nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất. 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Thủ tục hoàn trả ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 36 Nghị định 112/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về thủ tục hoàn trả ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài như sau:

- Trong trường hợp nêu tại điểm a, b và c khoản 1 Điều này, căn cứ vào văn bản thanh lý Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, ngân hàng nhận ký quỹ hoàn trả ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi - nếu ký quỹ bằng tiền) cho người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền;

- Trường hợp nêu tại điểm d khoản 1 Điều này, ngân hàng nhận ký quỹ hoàn trả ký quỹ cho người lao động (bao gồm cả gốc và lãi - nếu ký quỹ bằng tiền) căn cứ vào văn bản thanh lý Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hoặc căn cứ vào quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật hoặc theo văn bản hòa giải thành hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành của Tòa án.

Các trường hợp hoàn trả ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài

Khoản 1 Điều 36 Nghị định này quy định về các trường hợp hoàn trả ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài như sau:

- Người lao động hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trước thời hạn nhưng không gây thiệt hại cho đơn vị sự nghiệp; người lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Người lao động đã thực hiện việc ký quỹ nhưng đơn vị sự nghiệp không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Các trường hợp người lao động không gây thiệt hại cho đơn vị sự nghiệp;

- Sau khi người lao động đã bù đắp thiệt hại phát sinh đối với đơn vị sự nghiệp do lỗi của người lao động gây ra theo Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin