Cần bao nhiêu công chứng viên để thành lâp văn phòng công chứng?

Ngày hỏi:27/12/2021

Thành lập văn phòng công chứng cần tối thiếu bao nhiêu công chứng viên? có bắt buộc tất cả thành viên đều hành nghề công chứng liên tục không? Tôi tên Phong năm nay 30 tuổi. Tôi muốn hỏi là tôi dự định hùng vốn cùng bạn tôi thành lập phòng công chứng nhưng bạn tôi đã ngưng hành nghề 01 năm. Vậy thì có sao không? Xin giải đáp ạ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 22 Luật Công chứng 2014 quy định về Văn phòng công chứng như sau:

- Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh.

Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên. Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn.

- Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

- Tên gọi của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác của Văn phòng công chứng do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Văn phòng công chứng phải có trụ sở đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định.

Văn phòng công chứng có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

- Văn phòng công chứng sử dụng con dấu không có hình quốc huy. Văn phòng công chứng được khắc và sử dụng con dấu sau khi có quyết định cho phép thành lập. Thủ tục, hồ sơ xin khắc dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của Văn phòng công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật về con dấu.

Như vậy, theo quy định hiện hành đối chiếu với trường hợp của bạn thì phòng công chứng cần ít nhất 02 công chứng viên hợp danh trở lên. Trong đó 01 người sẽ đại diện theo pháp luật và phải có 02 năm hoạt động trong nghề. Bên cạnh đó, chỉ cần hành nghề 02 năm là được không bắt buộc phải liên tục nên bạn của bạn ngưng một thời gian vẫn có thể làm người đại diện. Không bắt buộc tất cả thành viên đều hành nghề trong 02 năm.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin