Cần tập sự bao lâu để trở thành công chứng viên?

Ngày hỏi:25/12/2021

Phải tập sự nghê công chứng bao lâu để được bổ nhiệm công chứng viên? Tôi tên Hòa năm nay 25 tuổi. Tôi hiện đang tập sự tại 01 phòng công chứng tại huyện 04 tháng, sắp tới vì lý do cá nhân nên tôi sẽ chuyển đến nơi ở khác nên sẽ phải chuyển nơi tập sự. Tôi muốn hỏi là tôi sẽ phải tập sự thêm bao lâu và thời gian tập sự của tôi có phải tính lại từ đầu?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 11 Luật Công chứng 2014 quy định về tập sự hành nghề công chứng như sau:

- Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng. Người tập sự có thể tự liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự.

Người tập sự phải đăng ký tập sự tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

- Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng đối với người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng và 06 tháng đối với người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng được tính từ ngày đăng ký tập sự.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 4 Thông tư 04/2015/TT-BTP có quy định người tập sự được thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp thay đổi nơi cư trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 04/2015/TT-BTP quy định về Thời gian tập sự hành nghề công chứng như sau:

- Thời gian tập sự hành nghề công chứng (sau đây gọi là thời gian tập sự) quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật công chứng được tính từ ngày Người tập sự được ghi tên vào Danh sách người tập sự của Sở Tư pháp.

- Trong trường hợp Người tập sự thay đổi nơi tập sự theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này thì thời gian tập sự được tính bằng tổng thời gian tập sự của người đó tại các tổ chức hành nghề công chứng.

Tổng thời gian tập sự được tính khi Người tập sự có thời gian tập sự tại mỗi tổ chức hành nghề công chứng ít nhất là 03 tháng.

Như vậy theo quy định hiện hành đối chiếu với trường hợp của bạn đề cập thì việc bạn thay đổi nơi tập sự thuộc trường hợp cho phép nên thời gian tập sự của bạn sẽ không bị tính lại từ đầu mà được tính bằng tổng thời gian tập sự tại các tổ chức hành nghề theo như hiện tại là bạn cần tập sự thêm 08 tháng nữa.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin