Kinh doanh trái cây có cần xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay không?

Ngày hỏi:24/12/2021

Bán trái cây có cần xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm? Tôi có mở rạp bán trái cây nhỏ tôi nghe nói là phải cần có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để được bán. Nếu không sẽ bị phạt tiền có đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Bán trái cây có cần xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Căn cứ Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm có quy định các cơ sở sau đây không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

- Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

- Sơ chế nhỏ lẻ;

- Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

- Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

- Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

- Nhà hàng trong khách sạn;

….

Như vậy, theo quy định như trên trường hợp kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thì không cần phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cho nên bạn không cần thực hiện thủ tục này. Do bạn không thuộc các trường hợp phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho nên bạn sẽ không bị phạt khi kinh doanh không có giầy tờ này.

Không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bị phạt như thế nào?

Căn cứ Điều 18 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có quy định như sau:

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo lộ trình quy định của pháp luật.

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc thu hồi thực phẩm đối với vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này;

+ Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin