Đăng ký người phụ thuộc là con dưới 14 tuổi có bắt buộc phải có giấy khai sinh?

Ngày hỏi:23/12/2021

Trường hợp, đăng ký là người phụ thuộc là con dưới 14 tuổi thì có bắt buộc phải có giấy khai sinh không? Trên giấy khai sinh sẽ phải có những nội dung gì? 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Đăng ký người phụ thuộc là con dưới 14 tuổi bắt buộc phải có giấy khai sinh

Theo Điểm g Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con được quy định như sau:

g.1.1) Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).

g.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm:

g.1.2.1) Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).

g.1.2.2) Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

g.1.3) Con đang theo học tại các bậc học theo hướng dẫn tại tiết d.1.3, điểm d, khoản 1, Điều này, hồ sơ chứng minh gồm:

g.1.3.1) Bản chụp Giấy khai sinh.

g.1.3.2) Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

g.1.4) Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Như vậy, theo quy định nêu trên trường hợp người phụ thuộc chưa được cấp chứng minh nhân dân thì bắt buộc phải có giấy khai sinh của người đó. Trong một số trường hợp trên giấy khai sinh sẽ ghi rõ mối quan hệ giữa người phụ thuộc với người nộp thuế.

Nội dung khai sinh

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 04/2020/TT-BTP, có quy định những nội dung có trên giấy khai sinh như sau:

Nội dung khai sinh được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật hộ tịch, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây:

- Việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.

- Trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được về họ, dân tộc, quê quán của con khi đăng ký khai sinh thì họ, dân tộc, quê quán của con được xác định theo tập quán nhưng phải bảo đảm theo họ, dân tộc, quê quán của cha hoặc mẹ.

Trân trọng.Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin