Trường hợp nào bị thu hồi, hoán đổi chuỗi slot tại cảng hàng không, sân bay?

Ngày hỏi:23/12/2021

Các trường hợp bị thu hồi, hoán đổi chuỗi slot tại cảng hàng không, sân bay?

Tôi đang tìm hiểu các quy định mới của pháp luật về hướng dẫn quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. Tôi có vấn đề như trên mong được anh/chị giải đáp thắc mắc.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Các trường hợp bị thu hồi slot tại cảng hàng không, sân bay

Căn cứ Điều 92 Thông tư 29/2021/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 15/01/2022) hướng dẫn quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành như sau:

- Hãng hàng không không bắt đầu khai thác trong thời gian tương ứng 20% của chuỗi slot được xác nhận nhưng không được quá 05 tuần.

- Hãng hàng không ngừng khai thác liên tục trong khoảng thời gian tương ứng 30% của chuỗi slot được xác nhận nhưng không được quá 05 tuần.

- Hãng hàng không sử dụng không đúng slot liên tục trong khoảng thời gian tương ứng 40% của chuỗi slot được xác nhận nhưng không được quá 07 tuần.

Theo Điều 93 Thông tư này có quy định về hoán đổi chuỗi slot tại cảng hàng không, sân bay như sau:

- Các hãng hàng không được phép hoán đổi slot trên cơ sở 1:1 trong cùng một cảng hàng không với các điều kiện:

+ Phải được hoán đổi toàn bộ chuỗi slot;

+ Chỉ được hoán đổi chuỗi slot một lần trong một mùa lịch bay.

- Các hãng hàng không đề nghị hoán đổi slot gửi điện văn đến Cục Hàng không Việt Nam chậm nhất trước 01 tuần trước khi bắt đầu mùa lịch bay theo các nội dung sau:

+ Tên của các hãng hàng không đề nghị hoán đổi slot;

+ Giờ đề nghị hoán đổi;

+ Giai đoạn hoán đổi (giai đoạn khai thác, mùa lịch bay, dài hạn hoặc tạm thời).

Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề các trường hợp bị thu hồi, hoán đổi chuỗi slot tại cảng hàng không, sân bay theo quy định tại Thông tư 29/2021/TT-BGTVT (Có hiệu lực từ 15/01/2022). Để tìm hiểu các vấn đề khác liên quan bạn có thể tham khảo các quy định khác của Thông tư này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.