Không có người phụ thuộc thì mức lương bao nhiêu sẽ bị tính thuế?

Ngày hỏi:22/12/2021

Tôi tên Khiêm năm nay 25 tuổi. Tôi muốn hỏi là mức lương bao nhiêu thì sẽ bị tính thuế khi không có người phụ thuộc? Tôi làm tại một công ty lương 12 triệu/tháng đã bao gồm bảo hiểm thì có bị tính thuế không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định về Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

- Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;

- Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.
Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”

Bên cạnh đó, theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công như sau:

- Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

+ Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư này.

+ Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này.

+ Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 9 Thông tư này.

Ngoài ra, theo Khoản 2 Điều 7 Thông tư 111/2017/TT-BTC quy định về Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân:

- Đối với bậc thuế 1, phần thu nhập cá nhân đến 5.000.000 đồng/tháng sẽ có mức thuế suất là 5%
- Đối với bậc thuế 2, phần thu nhập cá nhân trên 5.000.000 đến 10.000.000 đồng/tháng sẽ có mức thuế suất là 10%
- Đối với bậc thuế 3, phần thu nhập cá nhân trên 10.000.000 đến 18.000.000 đồng/tháng sẽ có mức thuế suất là 15%
-...
 
Tuy nhiên, căn cứ theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 quy định mức giảm trừ giá cảnh đối với người nộp thuế là 11.000.000 đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
 
Như vậy, theo quy định hiện hành thì công dân Việt Nam thuộc đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân có thu nhập trên 11.000.000 đồng/tháng sẽ phải nộp thuế với mức thuế suất là 10%. Đối chiếu với trường hợp của bạn thì bạn sẽ phải đóng mức thuế suất là 10% cho bậc thuế 3.
 
Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin