Trường hợp không biết tiếng Việt thì có được nhập quốc tịch Việt Nam hay không?

Ngày hỏi:20/12/2021

Cho tôi hỏi về điều kiện nhập quốc tich Việt Nam? Do tôi là người Việt Nam lấy chồng và sinh sống ở nước ngoài. Nay tôi về lại Việt Nam để sinh sống. Mà tôi hiện có con mới 5 tuổi, tôi muốn nhập quốc tịch Việt Nam cho cháu, mà hiện cháu lại không biết tiếng Việt thì liệu có được nhập quốc tịch hay không? Hồ sơ làm như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ vào Khoản 1, Khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định về điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam như sau:

- Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

+ Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

+ Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

+ Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

- Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

+ Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

+ Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

+ Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Như vậy, nếu muốn nhập quốc tịch Việt Nam thì phải biết tiếng Việt đủ để hòa nhập, tuy nhiên nếu là con đẻ của công dân Việt Nam thì sẽ không cần phải có điều kiện này. Vậy con chị không nhất thiết tại thời điểm nhập quốc tịch phải biết tiếng Việt.

Hồ sơ để nhập quốc tịch với trường hợp con của chị theo quy định tại Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 như sau:

- Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

- Bản khai lý lịch;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;

- Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.