Bạn bè có được yêu cầu cấp bản sao công chứng hay không?

Ngày hỏi:18/12/2021

Được yêu cầu cấp bản sao công chứng trong trường hợp này hay không? Dạ, em có mua bán nhà và có yêu cầu câu chứng hợp đồng và bây giờ do việc bận và cần bản sao giấy tờ mà em công chứng, em có thể gọi cho bạn em đi tới văn phòng công chứng đó yêu cầu công chứng viên cấp bản sao không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc như sau:

Cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.

Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.

Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết.

Căn cứ thêm Điểm b Khoản 1 Điều 65 Luật Công chứng 2014 quy định về cấp bản sao văn bản công chứng như sau:

Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 64 của Luật này;

b) Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

Như vậy, đối chiếu với trường hợp trên thì bạn của bạn vẫn được Văn phòng công chứng cấp bản sao của hợp đồng mua nhà nếu chứng minh được một trong hai điều kiện sau:

Thứ nhất: Theo yêu cầu của các bên tham gia công chứng, nghĩa là các bên này thông qua việc ủy quyền thì mới đáp ứng được điều kiện.

Thứ hai: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 64 của Luật công chứng.

Do đó, trường hợp này bạn gọi điện cho người bạn đến văn phòng công chứng mà không thuộc một trong hai trường hợp trên thì sẽ không được cấp bản sao này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.