Quy định về nhật ký thanh tra và giao trả hồ sơ, tài liệu thanh tra của kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:17/12/2021

Nhật ký thanh tra và giao trả hồ sơ, tài liệu thanh tra của kiểm toán nhà nước được quy định ra sao? Rất mong sớm nhận hồi đáp thắc mắc nêu trên. 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Nhật ký thanh tra và giao trả hồ sơ, tài liệu thanh tra của kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 21 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 99/QĐ-KTNN năm 2021, cụ thể:

Nhật ký thanh tra

- Nhật ký thanh tra là sổ ghi chép những hoạt động của Đoàn thanh tra, Tổ thanh tra và những nội dung có liên quan đến hoạt động của Đoàn, Tổ thanh tra diễn ra hằng ngày trong suốt quá trình thanh tra.

- Nhật ký do Trưởng đoàn hoặc Tổ trưởng ghi chép hằng ngày, trường hợp giao việc ghi chép sổ nhật ký cho thành viên Đoàn, Tổ thanh tra thì Trưởng đoàn, Tổ trưởng phải có trách nhiệm về việc ghi chép và ký xác nhận nội dung ghi chép đó.

Giao trả hồ sơ, tài liệu

- Sau khi có kết luận thanh tra, Đoàn thanh tra có trách nhiệm giao trả hồ sơ, tài liệu không cần thu giữ cho đối tượng thanh tra.

- Trưởng đoàn thanh tra có thể quyết định giao trả hồ sơ, tài liệu trước khi kết luận thanh tra.

- Việc giao trả hồ sơ, tài liệu được lập thành biên bản giao nhận giữa Đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra.

Trân trọng.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin