Không sử dụng nữa có được bán nhà ở xã hội hay không?

Ngày hỏi:17/12/2021

Tôi có mua một căn nhà ở xã hội, mà hiện tại tôi đã làm ăn tốt hơn. Hiện tôi muốn bán căn nhà này đi mua nhà mới như vậy liệu có được không? Tiền nhà tôi đã thanh toán hết.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 4, Khoản 5 Điều 62 Luật Nhà ở 2014 quy định về cho thuê, bán nhà ở xã hội như sau:

- Bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở; trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

- Bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 05 năm, kể từ khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế; trường hợp bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội quy định tại Luật này thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà thuê mua, mua nhà ở xã hội thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.

Theo quy định thì sau 5 năm kể từ khi thanh toán hết số tiền mua nhà ở xã hội thì sẽ được bán cho ra ngoài thị trường, đối với trường hợp chưa đủ 5 năm kể từ khi thạnh toán hết số tiền mua nhà thi sẽ chỉ được bán cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội hoặc cho người thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu mà đơn vị quản lý không mua với giá cao nhất có thể.

Do hiện tại không rõ bạn đã thanh toán hết tiền mua nhà bao nhiêu năm, nên bạn có thể tham khảo các quy định trên để biết thêm thông tin.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.