Ai có trách nhiệm thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy (mới nhất)?

Ngày hỏi:15/12/2021

Tôi muốn hỏi là trong công tác tổ chức thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy thì trách nhiệm thuộc về các cơ quan nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 9 Nghị định 109/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về tổ chức thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy gồm có các cơ quan sau:

- Bộ Y tế

- Bộ Công an

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Bộ Quốc phòng

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Cơ sở y tế đủ điều kiện.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin