Cơ sở y tế đủ điều kiện có trách nhiệm thế nào khi tổ chức thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy?

Ngày hỏi:15/12/2021

Hãy giúp tôi giải đáp câu hỏi sau: Theo quy định mới thì cơ sở y tế đủ điều kiện sẽ có trách nhiệm thế nào trong việc tổ chức thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo khoản 7 Điều 9 Nghị định 109/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về trách nhiệm của cơ sở y tế đủ điều kiện trong việc tổ chức xác định tình trạng nghiện ma túy như sau:

- Cử cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tham gia tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy;

- Phân công cán bộ y tế đáp ứng đủ điều kiện chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy;

- Tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về xác định tình trạng nghiện ma túy.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin