Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng là gì khi tổ chức thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy?

Ngày hỏi:15/12/2021

Xin được hỏi, theo quy định mới nhất thì trách nhiệm của Bộ Quốc phòng khi tổ chức thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy là gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo khoản 4 Điều 9 Nghị định 109/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng khi tổ chức thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy như sau:

- Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức triển khai Nghị định này;

- Chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị định này;

- Công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin