Bộ Công an có trách nhiệm gì trong việc tổ chức thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy?

Ngày hỏi:15/12/2021

Trách nhiệm của Bộ Công an trong việc tổ chức thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định mới nhất là gì? Mong được giải đáp thắc mắc.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 109/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về trách nhiệm của Bộ Công an trong việc tổ chức thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy như sau:

- Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức triển khai Nghị định này;

- Chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trực thuộc Bộ Công an;

- Chỉ đạo lực lượng công an các cấp tổ chức thực hiện Nghị định này; bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định của Nghị định này;

- Công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin