Trách nhiệm của Bộ Y tế là gì khi tổ chức thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy mới nhất?

Ngày hỏi:15/12/2021

Tôi muốn hỏi là, đối với việc quy định cơ sở y tế đủ điều kiện và hồ sơ, tình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy mới nhất thì Bộ Y tế sẽ có trách nhiệm như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 109/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về trách nhiệm của Bộ Y tế khi tổ chức thực hiện thi hành trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy như sau:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức triển khai Nghị định này;

- Chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trực thuộc Bộ Y tế; giao nhiệm vụ cho các cơ sở có chức năng đào tạo tổ chức tập huấn chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy;

- Công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.