Quy định về tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Đoàn KTNN

Ngày hỏi:15/12/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Đoàn KTNN được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Quy định về tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Đoàn KTNN

Tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Đoàn KTNN được quy định tại Điều 39 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1694/QĐ-KTNN năm 2020, như sau:

Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Đoàn KTNN, gồm:

- Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Trưởng Đoàn KTNN.

- Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổ trưởng Tổ kiểm toán.

- Kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTVNN.

Trân trọng.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin