Chủ nhà có thể sửa chữa, cải tạo nhà khi người thuê không đồng ý?

Ngày hỏi:14/12/2021

Tôi tên Hoa là sinh viên năm hai, hiện tôi đang thuê trọ ở quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh. Hợp đồng thuê nhà của tôi còn 3 tháng nữa là kết thúc. Tuy nhiên, hiện nay chủ trọ của tôi muốn cải tạo sửa chữa nhà trọ. Tôi muốn hỏi là trong trường hợp tôi không đồng ý thì chủ trọ có thể sửa chữa cải tạo nhà trọ được không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 89 Luật Nhà ở 2014 quy định về việc Bảo trì, cải tạo nhà ở đang cho thuê như sau:

- Bên cho thuê nhà ở có quyền cải tạo nhà ở khi có sự đồng ý của bên thuê nhà ở, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc vì lý do bất khả kháng; bên thuê nhà ở có trách nhiệm để bên cho thuê nhà ở thực hiện việc bảo trì, cải tạo nhà ở.

- Bên cho thuê nhà ở được quyền điều chỉnh giá thuê hợp lý sau khi kết thúc việc cải tạo nếu thời gian cho thuê còn lại từ một phần ba thời hạn của hợp đồng thuê nhà trở xuống; trường hợp bên thuê nhà ở không đồng ý với việc điều chỉnh giá thuê thì có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp bên thuê nhà ở phải chuyển chỗ ở để thực hiện việc bảo trì hoặc cải tạo nhà ở thì các bên thỏa thuận về chỗ ở tạm và tiền thuê nhà ở trong thời gian bảo trì, cải tạo; trường hợp bên thuê nhà ở tự lo chỗ ở và đã trả trước tiền thuê nhà ở cho cả thời gian bảo trì hoặc cải tạo thì bên cho thuê nhà ở phải thanh toán lại số tiền này cho bên thuê nhà ở. Thời gian bảo trì hoặc cải tạo không tính vào thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà ở sau khi kết thúc việc bảo trì, cải tạo nhà ở.

- Bên thuê nhà ở có quyền yêu cầu bên cho thuê nhà ở bảo trì nhà ở, trừ trường hợp nhà ở bị hư hỏng do bên thuê gây ra; trường hợp bên cho thuê không bảo trì nhà ở thì bên thuê được quyền bảo trì nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên cho thuê biết trước ít nhất 15 ngày. Văn bản thông báo phải ghi rõ mức độ bảo trì và kinh phí thực hiện. Bên cho thuê nhà ở phải thanh toán kinh phí bảo trì cho bên thuê nhà ở hoặc trừ dần vào tiền thuê nhà.

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện nay để tiến hành bảo trì nhà, chủ nhà phải có sự đồng ý của người thuê. Đối chiếu với trường hợp của bạn thì khi bạn không đồng ý, chủ nhà phải đợi khi bạn kết thúc hợp đồng hoặc chủ nhà sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và bồi thường cho bạn trừ trường hợp việc sửa chữa cải tạo nhà là khẩn cấp và vì lý do bất khả kháng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin