Công trình sử dụng nguồn vốn nước ngoài có bắt buộc phải đấu thầu quốc tế hay không?

Ngày hỏi:13/12/2021

Đơn vị chúng tôi chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông với nguồn vốn ODA của nước ngoài. Bên nhà tài trợ vốn ODA hiện vẫn không thấy có yêu cầu phải đấu thầu quốc tế để chọn đơn vị thi công. Vậy thì chúng tôi có phải thực hiện đấu thầu quốc tế hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 15 Luật Đấu thầu 2013 các trường hợp phải thực hiện đấu thầu quốc tế bao gồm:

Việc tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà thầu chỉ được thực hiện khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

- Nhà tài trợ vốn cho gói thầu có yêu cầu tổ chức đấu thầu quốc tế;

- Gói thầu mua sắm hàng hóa mà hàng hóa đó trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá. Trường hợp hàng hóa thông dụng, đã được nhập khẩu và chào bán tại Việt Nam thì không tổ chức đấu thầu quốc tế;

- Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp mà nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Vậy với trường hợp nhà tài trợ vốn gói thầu có yêu cầu tổ chức đấu thầu quốc tế thì mới cần thực hiện đấu thầu quốc tế. Trong trường hợp của đơn vị bạn, nếu nhà tài trợ vốn ODA không có yêu cầu thực hiện đấu thầu quốc tế mà các đơn vị trong nước có thể đáp ứng được các yêu cầu thì không phải thực hiện đấu thầu quốc tế.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin