Có được đăng ký thường trú khi ở nhờ nhà người thân?

Ngày hỏi:11/12/2021

Em ở quê lên thành phố học đại học và có ở nhờ nhà bác của em. Cho hỏi em có được đăng ký thường trú tại nhà bác được hay không? Mong sớm được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Luật cư trú 2020 có quy định về điều kiện đăng ký thường trú như sau:

Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

- Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Như vậy, theo quy định như trên nếu bạn được chủ hộ gia đình bác của bạn đồng ý cho đăng ký thường trú vào hộ gia đình này và đáp ứng điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu thì bạn có thể đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà bác của bạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.