Hàng hóa dùng làm khuyến mãi có phải xuất hóa đơn?

Ngày hỏi:10/12/2021

Liên quan đến quy định về việc xuất hóa đơn GTGT. Trường hợp một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa nhưng không sử dụng hàng hóa đó để lưu thông mà được sử dụng để khuyến mãi cho khách hàng trong quá trình hoạt động của công ty thì có phải xuất hóa đơn GTGT cho hàng hóa đó không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định như sau:

Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

- Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì hàng hóa của doanh nghiệp được sử dụng để khuyến mãi cho hoạt động của doanh nghiệp thì vẫn phải xuất hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn ghi rõ tên và số lượng và ghi rõ hàng khuyến mại.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.