Nhân viên thiết bị sau được chuyển sang ngạch giáo viên có được hưởng phụ cấp thâm niên?

Ngày hỏi:10/12/2021

Cho hỏi, trước kia tôi được tuyển dụng làm nhân viên thiết bị. Nhưng sau đó, tôi đi học lên và được chuyển sang ngạch giáo viên. Vậy tôi có được hưởng chế độ thâm niên nhà giáo không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 2 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng như sau:

Nghị định này áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm:

- Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

- Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các tàu huấn luyện, xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập.

Như vậy, khi chị chuyển ngạch sang ngạch giáo viên mà thuộc một trong những trường hợp được nêu ở trên thì là đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên.

Tuy nhiên, để được hưởng mức phụ cấp này thì nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Do đó, trường hợp chị mới giảng dạy 03 năm thì chưa được tính hưởng phụ cấp thâm niên. Cho nên, ngoài thuộc đối tượng được hưởng còn đáp ứng điều kiện về thời gian tham gia giảng dạy có đóng BHXH.

Mời chị tham khảo thêm bài viết sau: Phụ cấp thâm niên Nhà giáo (Mới nhất)

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.