Nhà bị cuốn trôi do lũ quét có được hỗ trợ hay không?

Ngày hỏi:08/12/2021

Nhà tôi vừa qua có nằm trong khu vực bị lũ quét, nên nhà cửa đã bị cuốn trôi không còn gì cả. Nhà tôi thuộc diện khó khăn nhưng lại không thuộc hộ cận nghèo hay nghèo, nên không biết gia đình tôi liệu có được hỗ trợ tiền xây lại nhà hay không?

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ vào Điều 15 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về các trường hợp được hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở như sau:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối thiểu 40.000.000 đồng/hộ.

- Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối thiểu 30.000.000 đồng/hộ.

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối thiểu 20.000.000 đồng/hộ.

- Thủ tục xem xét hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở thực hiện theo quy định sau đây:

+ Hộ gia đình có Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Trình tự xem xét hỗ trợ về nhà ở thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

Với trường hợp gia đình bạn do bị lũ quét khiến không còn nhà để ở, cũng không có nơi ở nào khác mà thuộc trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì theo quy định sẽ được Nhà nước xem xét hỗ trợ chi phí làm lại nhà tối thiểu là 40.000.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.