Người khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết thì sẽ được hỗ trợ tiền mai táng phí cao hơn?

Ngày hỏi:07/12/2021

Người khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết thì sẽ được hỗ trợ tiền mai táng phí cao hơn. Cái này có đúng không vậy, vì tôi thấy tiền trợ cấp hằng tháng của họ cao hơn so với người khuyết tật nặng khác. Nhờ tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng là một trong những đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Khoản 6 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

Đối tượng này khi chết sẽ được hỗ trợ chi phí mai táng, cụ thể Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định này có quy định:

1. Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

a) Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

...

2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng quy định tại nhiều văn bản khác nhau với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

...

Như vậy, về nguyên tắc thì các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi chết sẽ được hỗ trợ chi phí mai táng tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn, mức hỗ trợ là ngang nhau cho tất cả các đối tượng không chỉ riêng gì người khuyết tật nặng hay đặc biệt nặng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin