Trong hoạt động quản lý đất đai, công chức địa chính cấp xã có quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính không?

Ngày hỏi:07/12/2021

Cho em hỏi là trong hoạt động quản lý đất đai thì công chức địa chính cấp xã có được lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính không ạ? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc về Chủ tịch UBND các cấp và Thanh tra chuyên ngành đất đai.

Đồng thời, Điều 40 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về biên bản và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính như sau:

1. Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai được lập theo quy định tại Điều 58 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.

2. Người có thẩm quyền lập biên bản gồm:

a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định tại các Điều 38 và 39 của Nghị định này;

b) Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và hoạt động dịch vụ về đất đai.

Như vậy, theo quy định trên công chức địa chính cấp xã chỉ có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính mà không có thẩm quyền xử phạt. Tuy nhiên, để có thẩm quyền lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, công chức địa chính cấp xã phải đang thực thi nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền giao.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin