Mất răng đã trồng lại răng thì có được đi nghĩa vụ công an hay không?

Ngày hỏi:06/12/2021

Em muốn đi nghĩa vụ công an, nhưng em bị mất 2 cái răng. Cho em hỏi nếu em đi trồng lại răng mới thì có được đi không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định là chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Điều 6 Thông tư này để thực hiện tham gia nghĩa vụ công an.

Cách cho điểm, cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa, vụ tham gia Công an nhân dân, cách phân loại sức khỏe được thực hiện theo các khoản: 2, 3, 4 và 5 Điều 9 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (sau đây viết gọn là Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP). (Khoản 2 Điều 4 Thông tư 45)

Tiêu chuẩn sức khỏe về lâm sàng, cận lâm sàng của công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo quy định hiện tại Bảng số 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. (Khoản 2 Điều 5 Thông tư 45).

Cụ thể đối với trường hợp mất răng của bạn:

STT 20. Mất răng

- Còn đủ 28 răng (không kể răng khôn): Điểm 1

- Mất răng đã có phục hình đảm bảo chức năng và thẩm mỹ: Điểm 2

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

....

Trường hợp của bạn đã bị mất 02 cái răng nhưng nếu đi trồng răng lại (phục hình đảm bảo chức năng và thẩm mỹ) thì sẽ được xác định là có sức khỏe loại 2.

Từ các quy định trên, nếu trường hợp của bạn được Hội đồng khám sức khỏe kết luận là có sức khỏe loại 2 thì vẫn đủ tiêu chuẩn để đi nghĩa vụ công an (chưa xét các điều kiện, bệnh tật khác).

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin