Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ngày hỏi:18/11/2010
Công ty tôi phải chuẩn bị hồ sơ gồm những gì để đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thưa luật sư?

Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

Theo quy định tại Luật chứng khoán 2006 sửa đổi bổ sung thì hồ sơ doanh nghiệp đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:

a) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b) Bản cáo bạch;

c) Điều lệ của tổ chức phát hành;

d) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức;

đ) Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng phải kèm theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua hồ sơ.

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.