Mã ngành nghề kinh doanh vẽ tranh tường là mã nào?

Ngày hỏi:04/12/2021

Mã ngành nghề kinh doanh vẽ tranh tường là bao nhiêu? Nhờ tư vấn giúp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Vẽ tranh tường là một trong những hoạt động trang trí nội thất cho nên bạn có thể tham khảo mã ngành này:

741 - 7410 - 74100: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Nhóm này gồm:

- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;

- Dịch vụ thiết kế đồ thị;

- Hoạt động trang trí nội thất.

Loại trừ: Thiết kế kiến trúc và kỹ thuật được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan).

(Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.)

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.