Ngân hàng có được cho thuê trụ sở kinh doanh của mình hay không?

Ngày hỏi:04/12/2021

Dạ, em thấy một số người làm việc trong tòa nhà của ngân hàng nhưng là một đơn vị, công ty khác hoạt động không liên quan gì đến nghiệp vụ ngân hàng. Như vậy, có thể hiểu là Ngân hàng cho các đối tượng đó thuê trụ sở kinh doanh của mình. Còn về quy định pháp luật thì có cho phép không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 132 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau:

Tổ chức tín dụng không được kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp sau đây:

1. Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng;

2. Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết, thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng;

Như vậy, về nguyên tắc thì nếu trụ sở đó thuộc sở hữu của ngân hàng thì ngân hàng có quyền cho các cá nhân, tổ chức khác thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết theo quy định trên. Chính vì lẽ đó mà bạn thường xuyên thấy một số người làm việc trong tòa nhà của ngân hàng nhưng là một đơn vị, công ty khác hoạt động không liên quan gì đến nghiệp vụ ngân hàng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin