Công chức hải quan có trách nhiệm kế toán thuế như thế nào?

Ngày hỏi:04/12/2021

Cho hỏi, pháp luật hiện nay quy định trách nhiệm của công chức hải quan thực hiện nhiệm vụ kế toán thuế như thế nào? Mong sớm được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 10 Quy chế cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 3613/QĐ-TCHQ năm 2019 trách nhiệm của công chức hải quan thực hiện nhiệm vụ kế toán thuế được quy định như sau:

- Thực hiện cập nhật chứng từ kế toán theo quy định tại Thông tư 174, Thông tư 112 và Sổ tay nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Hàng ngày, công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu các chứng từ nộp tiền, chứng từ thoái thu và các chứng từ phát sinh khác với Kho bạc Nhà nước, thực hiện cập nhật, điều chỉnh vào hệ thống KTTTT các trường hợp chênh lệch.

- Định kỳ kiểm tra, đối chiếu số liệu trên hệ thống KTTTT với số dư các tài khoản tương ứng trên bảng cân đối kế toán. Kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lập báo cáo kế toán, lập và in bảng cân đối tài khoản kế toán và các loại báo cáo kế toán khác theo quy định.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin