Công chức hải quan có trách nhiệm như thế nào khi thực hiện nhiệm vụ theo quy trình thủ tục Hải quan?

Ngày hỏi:04/12/2021

Cho hỏi khi thực hiện nhiệm vụ theo quy trình thủ tục Hải quan, kiểm tra sau thông quan công chức hải quan có trách nhiệm như thế nào? Mong sớm được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 9 Quy chế cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 3613/QĐ-TCHQ năm 2019 trách nhiệm của công chức hải quan thực hiện nhiệm vụ theo quy trình thủ tục Hải quan, kiểm tra sau thông quan được quy định như sau:

- Thực hiện theo quy trình nghiệp vụ Hải quan, đảm bảo số liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời vào hệ thống KTTTT theo quy định.

- Trường hợp tờ khai giấy phát sinh số phải thu, công chức phải theo dõi cập nhật số phải thu vào hệ thống KTTTT theo hướng dẫn tại Sổ tay nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Tổng cục Hải quan.

- Trường hợp cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế, công chức hải quan cập nhật từng quyết định ấn định cho từng tờ khai vào hệ thống KTTTT.

- Trường hợp cơ quan hải quan ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định miễn, quyết định giảm, quyết định hoàn, quyết định không thu, chứng từ thoái thu, chứng từ thu bán hàng tịch thu...., công chức cập nhật chi tiết tờ khai hải quan, từng nghiệp vụ phát sinh vào hệ thống KTTTT.

- Trường hợp hệ thống KTTTT không tự động tính tiền chậm nộp (nếu có), công chức phải chủ động cập nhật thông báo chậm nộp trên hệ thống KTTTT và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin