Có giới hạn số lượng đồng tác giả trong một tác phẩm hay không?

Ngày hỏi:01/12/2021

Dạ, em đang dự tính viết một cuốn sách cùng với một số người bạn xem như là đồng tác giả tác phẩm đó. Tuy nhiên, em thắc mắc là luật có giới hạn số lượng đồng tác giả hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định về đồng tác giả như sau:

1. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

2. Đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

Như vậy, theo quy định trên những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học gọi là đồng tác giả và pháp luật không có quy định hạn chế về số lượng đối với đồng tác giả khi sáng tạo ra tác phẩm.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin