Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân không còn tư cách hợp lệ khi đã bị xử phạt hành chính về hoạt động đấu thầu?

Ngày hỏi:30/11/2021

Tôi muốn hỏi, đối với nhà đầu tư, nhà thầu là cá nhân trước đó bị phạt hành chính trong hoạt động đấu thầu thì không còn tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư cá nhân trong luật đấu thầu nữa đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

- Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Như vậy, theo quy định trên thì nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ sẽ không phụ thuộc vào vấn đề đã bị xử phạt hành chính về hoạt động đấu thầu mà thời điểm này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự cũng như đáp ứng các điều kiện khác nêu trên thì vẫn có tư cách hợp lệ nhà thầu, nhà đầu tư.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin