Người khó khăn trong nhận thức có được trực tiếp mở tài khoản ngân hàng hay không?

Ngày hỏi:27/11/2021

Con tôi là người khó khăn trong nhận thức theo quy định của pháp luật, tôi muốn hỏi là con tôi như vậy có được trực tiếp mở tài khoản ngân hàng tại ngân hàng được không?

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN (sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN) về đối tượng mở tài khoản ngân hàng như sau:

a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.

Như vậy, người khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi thì phải mở tài khoản tại ngân hàng thông qua người giám hộ. Nên con chị sẽ không thể mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng, mà phải thông qua người giám hộ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.