Người khuyết tật có được nhận trợ cấp xã hội hay không?

Ngày hỏi:27/11/2021

Em tôi bị khuyết tật ở tay trái ảnh hưởng tới việc sinh hoạt thường ngày, được cơ quan nhà nước xác định là khuyết tật loại nhẹ. Như vậy trường hợp của em tôi có được trợ cấp xã hội hàng tháng không?

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP về các đối tượng được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

.....

6. Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.

7. Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

8. Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Như vậy, đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng chỉ bao gồm người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật, không có người khuyết tật nhẹ. Vì vậy nên theo quy định em chị sẽ không được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin