Đang thuê nhà thì có được đăng ký thường trú hay không?

Ngày hỏi:27/11/2021

Gia đình tôi hiện đang ở nhà thuê, để thuận lợi cho việc học hành và làm việc của con tôi thì tôi có thể nào đăng ký thường trú ở đây được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật cư trú 2020 về các trường hợp được đăng ký thường trú như sau:

Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Như vậy, trong trường hợp gia đình bạn đang còn đi thuê nhà, mà được sự đồng ý của chủ sở hữu địa điểm thuê và có diện tích tối thiểu phù hợp với quy định thì gia đình bạn có thể đang ký thường trú tại địa điểm thuê. Bạn nên liên hệ cơ quan quản lý để biết thêm chi tiết.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.